Samen kiezen we voor solidariteit, sportiviteit, respect voor de anderen en conflictbeheersing


DE OLVE KEUZES

  De werking en de organisatie van de "Sportclub van het Onze Lieve Vrouw van Lourdescollege Edegem vzw voetbal", hierna de OLVE SC genoemd, zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement van inwendige orde. Deze documenten bevatten ook een aantal rechten en verplichtingen voor de leden van OLVE SC die onverkort van toepassing blijven zonder dat deze tekst ze op enigerlei wijze verandert of beperkt.

OLVE SC is een dynamische groep van mensen die samen aan een club willen bouwen waar naar een hoog sportief niveau gestreefd wordt in een sfeer van solidariteit en vriendschap.
Daarom maken spelers, ouders, begeleiders, supporters, bestuursleden en medewerkers van OLVE SC gezamenlijk een aantal keuzes.

 

Samen kiezen we voor solidariteit, sportiviteit, respect voor de anderen en conflictbeheersing

Die keuzes gelden binnen de club maar ook tegenover personen verbonden aan andere clubs, scheidsrechters en in het algemeen tegenover allen die geen deel uitmaken van OLVE SC.

OLVE SC wil door deze keuzes en door zijn sportieve prestaties respect afdwingen zowel naar binnen als naar buiten.

OLVE SC kiest voor solidariteit en vriendschap.

Bij OLVE SC moet iedereen zich kunnen thuis voelen.
Binnen elk team zijn spelers, begeleiders en trainers solidair.
In principe wordt niemand uitgesloten en alle spelers krijgen voldoende speelgelegenheid.

Allen die betrokken zijn bij OLVE SC werken mee bij de organisatie van de sportieve en extrasportieve activiteiten teneinde onze samenhorigheid nog te versterken.
OLVE SC biedt optimaal materiaal en een goede infrastructuur aan.
Allen werken mee bij het eerbiedigen van materiaal en infrastructuur en zijn solidair als dit moet onderhouden of vernieuwd worden.

OLVE SC kiest voor sportiviteit

OLVE SC kiest voor voetbal op hoog niveau. De winnersmentaliteit zal echter nooit overheersen op de sportiviteit in het besef dat sport en sportiviteit altijd samengaan. We spelen om te winnen maar de andere ploeg zien we als tegenspelers niet als vijanden.
Daarom gedragen we ons steeds sportief zowel thuis als op verplaatsing. Sportiviteit geldt natuurlijk eerst en vooral op het veld waar we tegenover de tegenpartij respect afdwingen door onze sportieve houding.
Ook begeleiders, trainers en supporters blijven altijd sportief. We moedigen de ploeg positief aan zonder de tegenstander af te breken en zonder kwetsende opmerkingen.

OLVE SC kiest voor respect

We hebben respect jegens elkaar in de club en we respecteren de hiërarchie die binnen de club bestaat in het bijzonder het gezag van trainers en begeleiders.
We hebben ook respect voor spelers en supporters van andere ploegen, zowel thuis als op verplaatsing en we getuigen daarvan door ons gedrag op en naast het veld en elders, vóór, tijdens en na de wedstrijden.
We respecteren het gezag van de scheidsrechter op elk moment en steunen hem om de wedstrijd in een sfeer van sportiviteit te laten verlopen.
We hebben respect voor de infrastructuur van de eigen club en van de clubs die we bezoeken. We zorgen er steeds voor dat alles netjes achterblijft.
Ook voor het sportmateriaal van de andere spelers hebben we respect.
Aan vandalisme maken we ons nooit schuldig. Zien we anderen vandalisme aanrichten dan wijzen we hen erop dat dit onaanvaardbaar is en we melden de feiten steeds aan een verantwoordelijke.

OLVE SC kiest voor conflictbeheersing

We beheersen ons en we onthouden ons altijd van elke vorm van agressiviteit, zowel fysiek als verbaal of andere communicatie, en blijven correct als we opmerkingen maken of commentaar geven. Niemand maakt ooit racistische of persoonlijk kwetsende opmerkingen.
Als tegen spelers, supporters of anderen van OLVE SC agressie gebruikt wordt beantwoorden we deze niet met agressiviteit. We gaan intelligent om met onze emoties.
Problemen binnen de club signaleren we aan de bevoegde instanties en zijn bereid constructief bij te dragen tot een oplossing.

Als conflicten ontstaan en de gemaakte keuzes niet gerespecteerd worden kan de betrokkene(n) uitgenodigd voor een gesprek, afgezien van de toepassing van andere maatregelen voorzien in Statuten en Reglementen.