Voor de betaling van het lidgeld wordt een factuur verzonden hetzij via post, hetzij via mail.
Op de factuur wordt een vervaldatum vermeld vóór dewelke de betaling dient te gebeuren. 
Bij betaling na de vervaldatum vervalt de korting en dient er 50 EUR meer betaald te worden.
           
    LIDGELD 2017-2018      
      Vóór vervaldatum Na vervaldatum  
       
spelers   geboortejaar 2011-2012 90 140  
spelers tot en met geboortejaar 2010 170 220  
2de en   volgende aangesloten gezin 90 140  
kinderen van medewerkers geboortejaar 1998 - 2012 70 120  
kinderen van medewerkers tot en met geboortejaar 1997 170 220  
spelers -   medewerkers 70 120  
meisjes cadetten - scholieren    90 140  
           
Rekeningnummer:  BE58 7895 3498 0579